bg-02
bg-03
bg-05
bg-04

01. Fasada

02. Podłoga-Dach

03. Fundament

Wzrost produkcji

2014 59%
2015 69%
2016 87%

Firma Styropian Plus sp. z o.o. istnieje na rynku od 1999 r., w którym to roku rozpoczęto produkcję styropianu budowlanego w fabryce znajdującej się w miejscowości Czarne Dolne.

Doświadczenie  przejęte od firmy Lippstädter Hartschaum produkującej styropian na rynku Niemieckim pozwoliło nam od samego początku na produkcję styropianu o wysokich europejskich standardach.

Wraz z uruchomieniem w 2004r. nowoczesnej linii produkcyjnej firma stała się znaczącym producentem styropianu w Polsce północnej.

W 2011 roku została uruchomiona nowoczesna fabryka w miejscowości Kłobuczyn w woj. dolnośląskim co pozwoliło zwiększyć znacznie wydajność produkcji oraz obszar działania firmy.

Misją firmy jest dostarczanie na rynek wyrobów izolacyjnych spełniających wymagania prawa budowlanego i oczekiwania Klientów, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnej pozycji ekonomicznej zakładu na rynku materiałów budowlanych.

WIĘCEJ INFO 

Każdy z nas lubi ciepło… Mamy na to sposób…

STYROPIANPLUS GWARANCJĄ CIEPŁA !

Firma Styropian Plus Sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Zakup maszyn podstawa wdrożenia nowych produktów oraz nowej usługi w firmie Styropian Plus Sp. z o.o w miejscowości Czarne Dolne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje w MŚP Działania 1.1. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa. Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.01.02-00-227/13-00
Okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. – 30.06.2015 r. Całkowita wartość projektu: 1 230 000,00 PLN, w tym kwota dofinansowania: 400 000,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.