Kontakt

Home / Kontakt

Kontakt

Napisz do nas

STYROPIAN PLUS Sp. z o.o.

01. Czarne Dolne

  • Czarne Dolne, 82-520 Gardeja
  • Sprzedaż: +48 55 626 40 37
  • Logistyka: +48 55 262 40 35
  • Księgowość : +48 55 272 00 93
  • biuro@styropianplus.pl

02. Kłobuczyn

  • Kłobuczyn, 59-180 Gaworzyce
  • Sprzedaż: +48 76 831 00 20
  • Logistyka: +48 76 833 19 40
  • Księgowość : +48 55 272 00 93
  • biuro.klobuczyn@styropianplus.pl

STYROPIAN PLUS Sp. z o.o.  Czarne Dolne, 82-520 Gardeja, Zakład produkcyjny w Kłobuczynie
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,VII Wydział Gospodarczy Krajowego, Rejestru Sądowego KRS0000071990 Regon 170733191
NIP 581-17-02-158 Kapitał Zakładowy 844.500 PLN